BIO

Rolf Falter


 Rolf FALTER is historicus en schrijver. Hij heeft een rijkgevulde loopbaan als journalist, in de Europese en Belgische politiek, en als docent en spreker.

 

 Hij was jarenlang redacteur bij De Standaard en Het Nieuwsblad, waar hij in de jaren tachtig begon met buitenland-reportages over de opkomst van de Aziatische landen, en over de ondergang van het communisme in de DDR en de val van de Muur. Nadien was hij Wetstraat-redacteur, ten tijde van de regering Dehaene en de eerste jaren van paars. Hij schreef er over overheidsfinanciën, over defensie en diplomatie, en over communautaire dossiers.

 

 Als journalist leidde Rolf Falter ook enkele jaren Standaard Magazine, toen op het kruispunt van lifestyle en cultuur. Hij bleef na zijn vertrek bij die krant enkele jaren columnist, was reporter bij De Tijd, en schrijft nog af en toe opiniestukken, ook in De Morgen en Knack. Hij doceerde journalistiek aan de Xios-hogeschool in Hasselt.

 

 Zijn inzichten in de Belgische en internationale politiek, gecombineerd met zijn scherpe pen, brachten hem in de politiek. Hij leidde CEPESS, de studiedienst van de CVP waar Johan Van Hecke toen voorzitter van was. In 2001 werd hij door Guy Verhofstadt gevraagd als stafmedewerker op zijn kabinet. Hij verzorgde daar alle toespraken van de eerste minister, inbegrepen de jaarlijkse beleidsverklaring, en volgde een aantal inhoudelijk dossiers op. Zo leverde hij, vanuit zijn kennis over de staatshervorming en de grondwet,  een bijdrage aan de eerste door het parlement goedgekeurde oplossing van de netelige communautaire kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde in 2002. Hij behandelde ook de problematiek van de nachtvluchten boven Brussel, ten tijde van het ontslag van de groene partijen uit de paarse regering in mei 2003, twee weken voor de verkiezingen.

 

 Vanaf 2008 was hij adviseur van minister Annemie Turtelboom, achtereenvolgens op Migratie, Binnenlandse Zaken en Justitie. Tijdens deze periode volgde hij ook de Europese ministerraden van die bevoegdheden op. Het jongste decennium was hij actief als hoofd van het Bureau van het Europees Parlement in Brussel, en volgde hij de Europese ontwikkelingen op de voet, van binnenuit.

 

 Doorheen zijn loopbaan schreef Rolf Falter zes boeken over Belgische en Europese actualiteit en geschiedenis, waaronder een gedenationaliseerde synthese van de geschiedenis van onze contreien (België, een geschiedenis zonder land, 2012).

 

 Rolf Falter is geboren in Leuven, studeerde geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij ook assistent was. Hij woont in Heusden-Zolder, is gehuwd, vader van vier kinderen en inmiddels ook grootvader. 


Het langzame einde van het Sovjet-imperium

Het boek verscheen in 1990 bij het Davidsfonds en vertelt het verhaal van het einde van de Koude Oorlog vanaf het aantreden van Michael Gorbatsjov in 1985. Centraal staat de Val van de Muur van Berlijn op 9 november 1989.

Tweedracht maakt Macht

Dit boek, dat verscheen bij Lannoo in 1994, vertelt het verhaal van de communautaire problematiek in België en de realisatie van de vierde staatshervorming door Jean-Luc Dehaene. Het was een uitgewerkte versie van een analytische reeks van tien artikelen in De Standaard.

1302, Opstand in Vlaanderen

Het feitenrelaas van de veldslag van 11 juli 1302, en alles wat er aan voorafging en er op volgde. Samen met de expert bij uitstek van het onderwerp, professor Jan Frans Verbruggen. Het boek, uitgegeven bij Lannoo eind 2001, vond gretig verspreiding en werd aanbevolen lectuur in de colleges middeleeuwen van de KU Leuven

1830, De scheiding van Nederland, België en Luxemburg

Het verhaal van de Belgische opstand tussen 1829 en 1831, verteld van dag tot dag, met zijn vele onverwachte en verrassende wendingen. Uitgegeven door Lannoo begin 2005. Bereikte een breed publiek, ook in Nederland. Wekenlang nummer 1 in non-fictie in Vlaanderen.

België, een geschiedenis zonder land

De synthese van de geschiedenis van deze contreien, maar vanuit een post-nationale invalshoek, met veel aandacht voor de wijze waarop onze buren en gewezen vijanden onze geschiedenis interpreteren. Met verrassend nieuwe visies op de  (niet langer) 'vaderlandse geschiedenis' en 500 bladzijden leesplezier. Uitgegeven door de Bezige Bij in 2012. Wekenlang nr. 1 in non-fictie in in Vlaanderen, maar ook in Nederland gretig gelezen.

De geboorte van Europa

Het kritische verhaal van het ontstaan van de Europese Unie, van Winston Churchills apocalyptische toespraken van 1946 over de vondst van Jean Monnet tot en met de nucleaire ambities van Frankrijk als motor naar de Verdragen van Rome. Vijfhonderd bladzijden in de coulissen van de internationale politiek in een vernield en wanhopig Europa. Uitgegeven bij Polis in 2017. Goede verkoop, veel belangstelling en uitstekende recensies.